Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Projekt artystyczny Krzysztof Marchlak. “Sztuka to ja

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

01.08.2023 – 31.08.2023

Na citylightach w centralnych punktach Krakowa prezentujemy wybrane fotografie Krzysztofa Marchlaka z cyklu Sztuka to ja. Są to portrety krakowskich malarek i malarzy różnych generacji.

Sportretowani artyści: Tomek Baran, Dawid Czycz, Kamil Kukla, Agata Kus, Piotr Lutyński, Krzysztof Marchlak, Kinga Nowak, Justyna Smoleń, Beata Stankiewicz, Witold Stelmachniewicz, Zuzanna Szary, Małgorzata Wielek

W trakcie spotkań w pracowniach Krzysztof Marchlak buduje wspólnie z artystami scenografię do zdjęć składającą się z ich dzieł sztuki. Malarze ustawiają się na tle swoich prac – to w dialogu z własną twórczością wykuwają się gęste, niezwykle ekspresyjne portrety.

Zdjęcia w nieoczywisty sposób przybliżają każdą z postaci i jej temperament. Mają walor malarski – poprzez kompozycję, kolorystykę i światło nawiązują do dawnych mistrzów.

Projekt zwraca uwagę na krakowskie malarstwo, opowiada o tutejszych artystach, przedstawia ich mieszkańcom i turystom oraz zachęca do dyskusji o procesie twórczym. Intencją prezentacji jest także promowanie fotografii jako ważnego medium sztuki współczesnej.

Wystawa realizowana jest w ramach Stypendium Twórczego Miasta Krakowa 2023.

https://www.mocak.pl/

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

On illuminated advertising panels in central Krakow locations we present selected photographs by Krzysztof Marchlak from the series Art Is Me. These are portraits of Krakow painters of different generations.

The portrayed artists: Tomek Baran, Dawid Czycz, Kamil Kukla, Agata Kus, Piotr Lutyński, Krzysztof Marchlak, Kinga Nowak, Justyna Smoleń, Beata Stankiewicz, Witold Stelmachniewicz, Zuzanna Szary, Małgorzata Wielek

Krzysztof Marchlak meets up with artists in their studios to create together with them stage sets for the shots, consisting of their artworks. The painters position themselves against the backdrop of pictures they have painted; it is in dialogue with their own work that the dense, highly expressive portraits are forged.

The photographs bring each of the figures and their temperaments to life in a unexpected ways. The images have a painterly quality – through composition, colour and light, they draw on the old masters.

The project highlights paintings from Krakow, bringing them and local artists to the attention of both the city’s residents and tourists to encourage discussion of the creative process. The presentation also aims to promote photography as an important medium of contemporary art.

The exhibition has been organised as part of Krakow Creative Scholarship 2023.